اطلاعیه شماره ۸ در خصوص دروس معارف
اطلاعیه شماره ۷ در خصوص کلاسها و فعالیتهای آموزشی
اطلاعیه شماره ۶ در خصوص کلاس های دروس معارف اسلامی
اطلاعیه شماره ۵ در خصوص کلاسها و فعالیتهای آموزشی
اطلاعیه شماره ۴ در خصوص کلاسها و فعالیتهای آموزشی

اخبار

اطلاعیه ها

زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹
زمان ارسال: يکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱

اطلاعیه های دفاع از پایان نامه

اطلاعیه های ارتباط با صنعت

پذیرش کارشناسی
پذیرش کارشناسی ارشد
پذیرش دکتری
دومین جشنواره مدیریت پسماند
پنجمین همایش جایزه محیط زیست
دومین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی
بازآفرینی ضایعات و اقتصاد چرخه ای
اولین دوره بین المللی روش تحقیق کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد
اولین دوره مسابقات آزاد کشوری موبایل اپلیکیشن
کسب و کارهای نوآفرین علوم انسانی، اجتماعی و سیاستگذاری