رشته ها و گرایش ها

رشته مهندسی مکانیک

 • گرایش سیالات و جامدات
 • گرایش مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- طراحی کاربردی
 • گرایش مهندسی مکانیک ساخت و تولید

 

رشته مهندسی برق و الکترونیک

 • گرایش مهندسی برق- مخابرات،
 • گرایش مهندسی برق- الکترونیک،
 • گرایش مهندسی برق- کنترل.

 

رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • گرایش مهندسی فناوری اطلاعات،
 • گرایش  فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک،
 • گرایش مهندسی ارتباطات و شبکه

 

رشته مهندسی عمران

 • گرایش مهندسی عمران- زلزله،
 • گرایش مهندسی عمران- منابع آب،
 • گرایش مهندسی عمران- عمران

 

رشته مهندسی صنایع

 • گرایش مهندسی صنایع- تولید صنعتی،
 • گرایش مهندسی صنایع،
 • گرایش مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
 

 

رشته مهندسی نفت و گاز

 • گرایش مهندسی انتقال و فرآوری گاز،
 • گرایش مهندسی نفت،
 • گرایش مهندسی صنایع گاز.

 

رشته مهندسی مواد

 • گرایش مهندسی بازرسی فنی و خوردگی،
 • گرایش مهندسی مواد نوین،
 • گرایش مهندسی جوشکاری.

 

علوم پایه

رشته شیمی

 • گرایش شیمی آلی (داروئی- پلیمر- نانو شیمی)،
 • گرایش شیمی فیزیک،
 • گرایش شیمی تجزیه (دستگاهی- نانو شیمی).

 

رشته فیزیک

 • گرایش حالت جامد و ماده چگالی،
 • گرایش فتونیک،
 • گرایش فیزیک اتمی.

 

رشته ریاضی

 • گرایش تحقیق در عملیات
 • گرایش دینامیکی
 • گرایش آنالیز عددی