اطلاعیه دانشجوی نمونه

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به شروع ثبت نام اولیه ی جشنواره ی دانشجوی نمونه، خواهشمند است در صورت تمایل به نامنویسی، ضمن مراجعه به آدرس www.nemooneh.saorg.ir    و مطالعه آیین نامه و ضوابط جشنواره،  از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۵لغایت ۹۶/۰۷/۳۰اقدام به ثبت نام در سامانه ی مربوطه فرمایید.