همکاری دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه

مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه در دیدار با دکتر خرازی خواستار گسترش همکاری ها در حوزه علوم شناختی با ایران شد.پروفسور "فابریک والیوس" fabric walloisمدیر آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه در دیدار با دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، ایجاد شبکه ارتباطی تحقیقاتی و پژوهشی میان کشورش با مراکز علمی ایران را ضروری دانست و خواستار توسعه و گسترش همکاری های متقابل در حوزه های علوم شناختی میان ایران و فرانسه شد.

وی که به منظور شرکت در ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی و نیز بازدید از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به ایران سفر کرده است در ملاقات با دکتر خرازی در محل ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با اشاره به توانمندی و دانش اساتید ایرانی در زمینه های علوم شناختی و درمان بیماری ها با استفاده از شیوه های علمی ، انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی و پژوهشی را لازمه بسط و گسترش همکاری ها و ارتباطات علمی میان دو کشور دانست .

پروفسور والیوس همچنین پیشنهاد ایجاد یک شبکه مشترک از اساتید ایرانی و فرانسوی برای همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی وکلینیکی در درمان بیماری های کودکان را فرصتی مناسب برای بهره مندی از دانش محققان دو کشور یاد کرد و آمادگی دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه را برای تحقق این امر اعلام داشت.

این محقق فرانسوی همچنین در این دیدار که جمعی از مدیران ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی نیز حضور داشتند ، تلاش های اساتید ، محققان ، پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه های علوم شناختی و تحقیقاتی در یافتن راهکارها و شیوه های درمان موثر بیماری ها، قابل ستایش دانست و افزود: یکی از اهداف سفرش به ایران و بازدید از مراکز علمی و تحقیقاتی، ارایه تصویری روشن از نتایج طرح های تحقیقاتی استفاده از روش های نوین برای درمان بیماری ها در مراکز پژوهشی فرانسه است.

دکتر والویس از گروه مدیران آزمایشگاه تحقیقاتیMulti-Modal Imaging دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه است. این گروه بین رشته ای، در سال ۲۰۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون هفت بار به ایران سفر کرده است .
این محقق فرانسوی وگروه علمی وی در حال حاضر با اساتیدی از دانشگاه های صنعتی شیراز،  صنعتی امیر کبیر، خواجه نصیر و مشهد در حوزه ترکیب fNIRS و EEG همکاری می کند که نشانه فعالیت و مشارکت طرفین در انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی است.