جشن خیریه دانشجویی به نفع کودکان بی‌سرپرست

گروه خیریه باران مهر جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۳۹۶ جشنی برای کودکان بی‌سرپرست برگزار کرد. این جشن که به همت تعدادی از دانشجویان خیراندیش دانشگاه صنعتی شیراز  برگزارشد شامل برنامه‌های متنوعی از جمله تئاتر، مسابقه و موسیقی بود که لحظات شادی برای شرکت‌کنندگان به وجود آورد. در این جشن تعداد ۶۰  نفر از بچه‌های بی‌سرپرست تحت نظر موسسه موقوفه زالی به همراه مسئولین موسسه و نیز مسئولین اداره اوقاف شهر شیراز حضور داشتند