بازدید مسئولین فرهنگی دانشگاه از خوابگاه دانشجویان

در بازدید صمیمانه ای که از خوابگاه دختران و پسران به منظور بررسی محیط و فضای خوابگاه و همچنین بررسی برنامه های فرهنگی قابل اجرا در خوابگاه های دانشگاه صورت گرفت، مسئولین و کارشناسان فرهنگی در اتاق دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حاضر شدند و از نزدیک در جریان مسائل دانشجویان قرار گرفتند. دانشجویان ضمن ابراز خوشحالی از حضور مسئولین در جمع آنان، خواستار استمرار این برنامه از طرف دیگر مسئولین محترم دانشگاه شدند.