برگزاری اردوی زیارتی- سیاحتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی- سیاحتی  مشهد مقدس توسط کانون گردشگری پسران امور فرهنگی و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ ۱۳ الی ۱۹ بهمن ماه ۹۶ با شرکت ۲۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. در این اردو، برنامه های متنوع و مختلفی برای دانشجویان حاضر در این سفر معنوی از جمله جلسات مباحثه ی شبانه، برنامه ی حرم گردی و زیارت حرم مطهر و نیز شرکت در برنامه های فرهنگی حرم، برنامه ی تفریحی گشت و گذار در پارک کوه سنگی و ... تدارك و اجرا گرديد.