طنین بانگ الله اکبر همراه با نور افشانی در دانشگاه صنعتی شیراز

در شب  سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مورخ ۱۱/۲۱/ ۹۶ ساعت ۲۱ ، گلبانگ الله اکبر با حضور دانشگاهیان محترم دانشگاه صنعتی شیراز و خانواده ایشان  بار دیگر خاطرات دوران پرشکوه انقلاب اسلامی را در اذهان زنده کرد.همزمان با طنین انداز شدن بانگ الله اکبر، آسمان دانشگاه صنعتی شیراز  نیز  نورافشانی شد.. همچنین قبل از این مراسم، برنامه پخش فیلم نیز در سالن دکتر طاهری انجام گردید.