سخنرانی پروفسور یو در دانشگاه صنعتی شیراز

در راستای تحقق همکاری های علمی و بین المللی با دانشگاه­های معتبر جهان، روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶پروفسو یو (Prof.‎ Lesli Yeo) از دانشگاه RMIT استرالیا ضمن بازدید از دانشکده فیزیک و آزمایشگاه نانو کامپوزیت دانشکده مکانیک، کنفرانسی با موضوع  :

A New Acoustomicrofluidic Platform for Drug Delivery and Novel Synthesis of 2D and Bulk Crystals

در سالن کنفرانس دانشکده فیزیک برگزار نمودند. با توجه به اهمیت موضوع فوق، استقبال بسیار خوبی از این کنفرانس بعمل آمد. لازم به ذکر است که پروفسو یو بیش از ۲۰۰ مقاله ISI در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسانده است. ایشان دارای ۲۰ اثر ثبت اختراع می باشد. ایشان در حال حاضر ویراستار مجلات بین المللی مختلفی از جمله Biomicrofluidics ، Interfacial Phenomena & Heat Transfer و Science Report است.