روز درختکاری

به مناسبت روز درختکاری ۲۰۰ اصله نهال در محوطه دانشگاه کاشته شد.

در این برنامه مانند سال قبل با حضور و همکاری اساتید،کارکنان و دانشجویان، تعداد ۲۰۰ اصله نهال نارنج در محوطه دانشگاه کاشته شد .

تعدادی از همکاران در این مراسم با ذکر نام شهدا ، اجر معنوی سنت پسندیده درختکاری خود را به آنان اهدا نموده و یاد خاطره شهیدان و مجاهدت ها و ایثارگری های آنان را گرامی داشتند.

مکان فعلی استقرار دانشگاه صنعتی شیراز درحاشیه بولوارمدرس، در فضایی به وسعت ۱۸ هکتار واقع شده و تعداد و تنوع گونه های درختان و دیگر گیاهان، محیط آن را زیبا و با نشاط نموده است.

در فضای درحال احداث دانشگاه واقع در شهر جدید صدرا نیز فضای سبز و پوشش گیاهی متناسب با اقلیم شیراز مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کارشناسان خبره باغبانی،فضای سبز زیبایی طراحی شده و تاکنون بیش از ده هزار نهال انجیر، سرو،چنار،گردو،خرمالو و ... در آن کاشته شده است.

ساختمان های جدید دانشگاه در فضایی به وسعت ۱۲۰ هکتار در شهر جدید صدرا واقع در غرب شیراز در حال احداث است که به زودی بخش های وسیعی از آن به بهره برداری خواهد رسید.