برگزاری آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

مراسم آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در روزهای سه شنبه ۹۷/۲/۱۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ برای دانشجویان کارشناسی و دکتری در سالن دکتر طاهری برگزار گردید.در این مراسم که مسئولین محترم دانشگاه و خانواده های گرامی دانشجویان نیز حضور داشتند، ضمن اجرای برنامه های شاد و متنوع از دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.همچنین به نفرات برتر هر ورودی جوایزی اهداء شد.