همایش فرهنگی- آموزشی بهار دانش ۹۷

همایش فرهنگی- آموزشی بهار دانش ۹۷ ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نوورود در روز دوشنبه ۹۷/۷/۹ برگزار خواهد شد. این همایش شامل دیدار با مسئولین دانشگاه، کارگاه مشاوره و مدیریت استرس، اهداء بسته هدیه دانشگاه ، مسابقه و پذیرایی می باشد. از دانشجویان عزیز دعوت می شود راس ساعت ۱۳:۰۰ در سالن دکتر طاهری، حضور بهم برسانند.   

 

امور فرهنگی دانشگاه