اردوی فرهنگی- آموزشی فصل رویش ۹۷

اردوی فرهنگی- آموزشی فصل رویش ۹۷ ویژه دانشجویان کارشناسی نوورود در روزهای پنجشنبه ۹۷/۷/۵ (اردوی دختران) و جمعه ۹۷/۷/۶ (اردوی پسران) برگزار خواهد شد. از دانشجویان عزیز دعوت می شود راس ساعت ۷:۳۰ صبح در مقابل مصلی دانشگاه، حضور بهم برسانند.   

 

امور فرهنگی دانشگاه