اردوی فرهنگی-آموزشی فصل رویش ۹۷

"اردوی فرهنگی-آموزشی فصل رویش ۹۷" ویژه دانشجویان کارشناسی نوورود در روزهای پنجشنبه ۹۷/۷/۵ (اردوی دختران) و جمعه ۹۷/۷/۶ (اردوی پسران) برگزار شد. در این اردو، دانشجویان ضمن آشنایی با دانشگاه صنعتی شیراز و مسئولین دانشگاه، در کارگاه هایی چون قوانین انضباطی، مشاوره و مدیریت استرس و قوانین آموزشی شرکت کردند. برگزاری مسابقات ورزشی، اهداء جوایز و بسته فرهنگی-آموزشی دانشگاه از دیگر برنامه های این اردو بود.