بزرگداشت روز حافظ و بازدید از حافظیه

به مناسبت روز بزرگداشت شمس الدین محمد حافظ شیرازی غزل سرای نامی ایران، برنامه بازدید از حافظیه در تاریخ  جمعه ۹۷/۰۷/۲۰ توسط امور فرهنگی دانشگاه جهت دانشجویان دختران (ساعت ۱۶ الی ۱۸)و دانشجویان پسر  ( ساعت ۱۸ الی۲۰) برگزار گردید که با استقبال خوب دانشجویان روبروشد.

این برنامه با هدف آشنایی دانشجویان با اماکن فرهنگی-تاریخی و رونق مطالعات ادبی در مورد حافظ و دیگر شعرا برگزارشد.