برگزاری برنامه سینما برای دانشجویان دانشگاه صنعتی

برنامه سینما جهت تماشای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده  به کارگردانی هومن سیدی در سینما فرهنگ شیراز توسط کانون هنر پسران در تاریخ  یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۹  (گروه ۴۰ نفره)  وکانون هنر دختران دوشنبه ۹۷/۰۷/۳۰ (گروه ۴۰ نفره) برگزار شد. شایان ذکر است برنامه اکران روز یکشنبه باحضور کارگردان فیلم آقای هومن سیدی و نازنین بیاتی  بازیگر همراه بود.