مراسم توزیع آش نذری ۲۸ صفر توسط امور بانوان دانشگاه

در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۱۳ به مناسبت ایام سوگواری ۲۸ صفر برنامه پخت و  توزیع آش نذری توسط امور بانوان دانشگاه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مقابل مصلی دانشگاه انجام شد و بین دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی توزیع گردید.