دوره آموزشی فشرده "اصول نگارش مقاله و پایان نامه" با همکاری سازمان بین المللی دانشگاهیان (ISIC)