همایش روز فیزیک در دانشگاه صنعتی شیراز

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز با همکاری انجمن فیزیک ایران، اقدام به برگزاری همایش "روز فیزیک" در روز چهارشنبه ۹۷/۹/۲۸ در دانشگاه نمود. این همایش به صورت همزمان در چهارده دانشگاه کشور برگزار گردید. این همایش با حضور همکاران دانشکده فیزیک، تعدادی از دبیران رشته فیزیک، تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشجویان رشته فیزیک دانشگاه فرهنگیان (واحد پردیس شهید باهنر شیراز) در محل سالن دکتر طاهری دانشگاه برگزار شد.

آشنایی بیشتر دانش آموزان دبیرستان با علم فیزیک، تعمیق نگاه دانشجویان به پدیده‌‌های فیزیکی اطراف خود و همچنین معرفی بیشتر دانشگاه صنعتی شیراز از اهداف این همایش بود. برنامه همایش شامل دو سخنرانی علمی تحت عناوین "فیزیک چیست؟" توسط دکتر مرضیه پیروی و "اپتیک، رنگ، زیبایی" توسط دکتر حسن پاکارزاده، برگزاری دو مسابقه فیزیکی و بازدید از آزمایشگاه‌های دانشکده فیزیک بود. در پایان هدایایی به نفرات برتر مسابقات اهدا گردید.