بازدید جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه از تاسیسات انتقال گاز منطقه ۵ کشور

در راستای ارتباط موثر دانشگاه و صنعت، به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سفری یکروزه جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شیراز از ایستگاه گاز و تاسیسات انتقال گاز منطقه ۵ کشور واقع در شهرستان  فراشبند فارس بازدید کردند.پس از بازدید از تاسیسات ذکر شده طی جلسه ای راهکارهای ارتباط و همکاری این مجموعه با دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.شایان ذکر است شهرستان فراشبند در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.