دیدار نماینده مردم شریف شیراز در مجلس با ریاست دانشگاه صنعتی شیراز

نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی جهت آشنایی با توانمندی های دانشگاه صنعتی شیراز با ریاست این دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. دکتر محمد مهدی علویان مهر ریاست دانشگاه ضمن معرفی دانشگاه، به توانمندی های علمی و فنی دانشگاه پرداختند و در ادامه ضمن اشاره به سایت جدید صدرا، توسعه و بهره برداری از سایت جدید را در آینده نزدیک منوط به همیاری و مساعدت سایر مسئولین استان و کشور بخصوص در بحث بودجه عنوان کردند. مهندس اکبری نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه،  تربیت نیروهای ماهر و متخصص را نیاز جامعه برشمردند و در خصوص پی گیری مسائل دانشگاه نظر مساعد داشتند.