در گذشت همکار گرامی سرکار خانم حمیدی

درگذشت سرکار خانم حمیدی از همکاران بسیار خوب دانشکده مهندسی برق و الکترونیک را به  خانواده آن مرحومه و همه کارکنان تسلیت عرض می نماییم.از خداوند منان برای آن مرحومه رحمت و آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.