دیدار نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه

دکتر رضایی نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی جهت آشنایی با توانمندی های دانشگاه صنعتی شیراز در این دانشگاه حضور یافت، دکتر علویان مهر رئیس دانشگاه، ضمن خوشامدگویی به ایشان نسبت به معرفی دانشگاه و توانمندی های مختلف علمی و فنی آن اقدام نمودند. نماینده مردم شیراز ضمن اظهار خرسندی از حضور در دانشگاه صنعتی شیراز، نیاز جامعه را نیروی متخصص و ماهر عنوان کردند و در خصوص اهمیت جایگاه دانشگاه صنعتی در تربیت نیروی متخصص مطالبی عنوان کردند. رئیس دانشگاه در ادامه ضمن تشریح برنامه های آینده دانشگاه اشاره ای به سایت جدید دانشگاه در شهر صدرا کرده و بهره برداری از این مجموعه در آینده نزدیک را مساعدت همه جانبه مسئولین استان و کشور برشمردند.