برگزاری آیین بازگشایی دانشگاه های استان فارس

آیین بازگشایی دانشگاه های استان فارس با حضور دانشجویان، کارکنان و روسای این دانشگاه ها در محل مجتمع خدمات رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد. در این مراسم که استاندار فارس و برخی از مسئولین استان نیز حضور داشتند با سخنرانی روسای  دانشگاه ها و استاندار فارس همراه بود. تقدیر از برگزار کنندگان آیین بازگشایی، پایان بخش مراسم بود.