دیدار با یکی از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز به مناسبت روز دانشجو و گرامی داشت مقام والای جانبازی و ایثارگری در منزل یکی از جانبازان دفاع مقدس حضور یافتند و با وی و خانواده محترم ایشان دیدار و گفتگو کردند.