ارتقاء رتبه دکتر اکبری به مرتبه دانشیاری

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر اکبری به مرتبه ارزشمند دانشیاری ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکتر اکبری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات این دانشگاه می باشد.