ارتقاء رتبه دکتر امامی به مرتبه استادی

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکترامامی به مرتبه ارزشمند استادی ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکتر امامی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک این دانشگاه می باشد.