ارتقاء رتبه دکتر دانیالی به مرتبه استادی

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتردانیالی به مرتبه ارزشمند استادی ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکتر دانیالی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک این دانشگاه می باشد.