ارتقاء رتبه دکتر صمدی به مرتبه دانشیاری

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکترصمدی به مرتبه ارزشمند دانشیاری ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکتر صمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک این دانشگاه می باشد.