ارتقاء رتبه دکتر رجایی به مرتبه دانشیاری

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر رجایی به مرتبه ارزشمند دانشیاری ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکتر رجایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک این دانشگاه می باشد.