برگزاری جلسه هیجدهم از دور دوم هیات امناء دانشگاه صنعتی شیراز،

جلسه هیجدهم از دور دوم هیات امناء دانشگاه صنعتی شیراز،  با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عضو، اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا، در سالن جلسات حوزه‌ی ریاست دانشگاه، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برای اعضای حاضر و به صورت ویدئو کنفرانس برای دیگر اعضا برگزار شد.

در این جلسه  دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای وزارت عتف و دکتر کسکه، رئیس کمیسیون دائمی از طریق ویدئو کنفرانس از تهران در جلسه شرکت داشتند.همچنین اعضای حقوقی این نشست، جناب آقای دکتر حاجی پور و دکتر ظهیر امامی نیز به صورت ویدئو کنفرانس در این جلسه شرکت داشتند.

در این جلسه پیرامون موضوعات مربوط به سیاست‌های راهبردی و موضوعات مربوط به امور جاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عضو، براساس دستور کار جلسه بحث و تبادل نظر شد و دستورات جلسه مصوب گردید.

دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دانشگاه فسا و دانشگاه لامرد اعضای این کمیسیون هستند.