مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دانشگاه صنعتی شیراز

مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دانشگاه صنعتی شیراز

به نقل از مدیریت امور اداری دانشگاه، کارمندان نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر انتخاب و طی مراسمی با حضور هیات رئیسه دانشگاه از این عزیزان تقدیر به عمل آمد.
احتراما ضمن عرض تبریک به همکاران محترمی که به عنوان کارمند نمونه انتخاب گردیدند به استحضار می رساند که مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دانشگاه امروز در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه برگزار گردید .
کارمندان نمونه دانشگاه :
واحد طرح و برنامه خانم برزگر
معاونت آموزشی خانم زارع
امور مالی خانم پرتوی

دانشکده مهندسی برق خانم مهندس بهمنی فرد
معاونت پژوهشی آقای زارعی
حراست آقای ایرانمحبوب
امور عمومی آقای محسنی
طرح و توسعه آقای مهندس حسنی
معاونت دانشجویی و فرهنگی آقای مهندس اکبری
انتظامات آقای علیزاده
مرکز کامپیوتر آقای مهندس قاسم پور
با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای این عزیزان و همه همکاران گرامی .