ارتقاء جایگاه علمی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

ارتقاء جایگاه علمی ۳ تن از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

به نقل از رئیس دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز، سه تن از اعضای هیات علمی این دانشکده به جایگاه علمی دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند.

دکتر نیکنام رئیس دانشکده مهندسی برق و الکترونیک با اعلام این خبر افزود: جناب آقای دکتر دهقانی به مرتبه استادی و دکتر کرد رستمی و دکتر حقیقت از اعضای هیات علمی این دانشکده به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

روابط عمومی دانشگاه با کمال مسرت این موفقیت را به این عزیزان و کلیه کارکنان دانشگاه تبریک گفته و برای همکاران عزیز دانشگاه از درگاه ایزد منان سلامتی، بهروزی و موفقیت مسئلت دارد.