دیدار نوروزی هیات رئیسه دانشگاه با کارکنان

در دومین روز شروع بکار دانشگاه بعد از تعطیلات نوروز، رئیس دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانس با کارکنان به گفت و گو نشستند. در این نشست مجازی که با حضور کلیه اعضای هیات رئیسه برگزار شد، دکتر محمد مهدی علویان مهر، ریاست دانشگاه صنعتی شیراز، ضمن تبریک سال جدید گزارشی از عملکرد دانشگاه ارائه کردند و در پیشبرد اهداف دانشگاه از سایر کارکنان همت مضاعف طلب نمودند. در ادامه اعضای هیات رئیسه ضمن تبریک سال جدید سخنانی ایراد نمودند.همچنین تعدادی از کارکنان به صورت برخط مطالبی را عنوان نمودند.