برگزاری سمپوزیوم بین المللی مجازی "Enhancing Research & Innovation in Universities"

برگزاری سمپوزیوم بین المللی مجازی "Enhancing Research & Innovation in Universities"

 بنا به گزارش مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی شیراز در راستای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دو دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه علوم و تکنولوژی عمان، سمپوزیوم بین المللی مشترک دو دانشگاه با موضوع

"Enhancing Research & Innovation in Universities"

در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ (۳۱May2021) بصورت مجازی با حضور محققان دو کشور ایران و عمان و به زبان انگلیسی برگزار گردید. دکتر کامران کاظمی همچنین عنوان کردند در این سمپوزیم بین المللی سخنرانان به تشریح استراتژی های مختلف غنی سازی فرهنگ تحقیق و نوآوری در دانشگاه ها، فرصت ها و چالش های مرتبط با آن و استراتژی های کلیدی برای توسعه تحقیقات کاربردی و نحوه انجام آنها پرداختند.

از دانشگاه صنعتی شیراز آقاین دکتر جمشید آقایی، دکتر نویر سلطانی راد و دکتر علی اکبر روستا به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین در آخرین نشست این سمپوزیوم، گروه های تحقیقاتی دو دانشگاه در قالب ویدو کلیپ، به معرفی دستاوردها تحقیقاتی خود پرداختند.