ارتقاء رتبه علمی دکتر خلیفه عضو هیات علمی دانشکده شیمی

پرونده ارتقاء مرتبه آقای دکتر رضا خلیفه، عضو محترم هیات علمی دانشکده شیمی در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۰ در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شیراز مطرح شد و با ارتقاء ایشان به مرتبه ارزشمند استادی موافقت شد. این موفقیت را به ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماییم.