اطلاعیه دور دوم مصاحبه متقاضیان دوره دکتری شیمی فیزیک

 با  سلام 
دور دوم مصاحبه متقاضیان دوره دکتری شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز در روز شنبه ۲۸ خرداد ماه برگزار می شود.
متقاضیان تا روز دوشنبه، ۲۳ خرداد ماه برای ثبت نام و ارسال مدارک مهلت دارند.

با آرزوی موفقیت