روز آشنایی با دانشگاه صنعتی شیراز

روز آشنایی با دانشگاه صنعتی شیراز
روز باز دانشگاه       University Open Day
در راستای رسالت اجتماعی دانشگاه و با هدف کمک به داوطلبان کنکور سراسری و آشنایی با رشته ها و امکانات دانشگاه رویداد روز آشنایی با دانشگاه ( روز باز دانشگاه،  University Open Day ) در روز یکشنبه ۲۶ تیر از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰ برگزار می شود.
در این روز دانش آموزان محترم به همراه خانواده می توانند با حضور در دانشگاه صنعتی شیراز با دانشکده ها،  آزمایشگاه ها و سایر امکانات علمی، فرهنگی، رفاهی،  مذهبی و  فضای دانشگاه  آشنا شوند.
 
جهت آشنایی با رشته ها و امکانات دانشکده های مربوط و کمک به انتخاب رشته آگاهانه داوطلبان، اساتید برجسته و دانشجویان رشته های کارشناسی  نیز با حضور در سالن  اطلاعات مورد نیاز داوطلبان را به دانش آموزان و خانواده آنان ارائه خواهند کرد.

امکان بازدید و شرکت در رویداد در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر در نظر گرفته شده  است.  خانواده ها به همراه داوطلب عزیز می توانند در یکی از این ۲ نوبت به بررسی و بازدید بپردازند.

علاوه بر این بازدید کنندگان محترم می توانند دریکی از  ساعت های ۱۱:۳۰ صبح و یا ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر با راهنمایی مسئول روابط عمومی دانشگاه  در قالب یک تور دسته جمعی از قسمتهای مختلف  دانشگاه بازدید به عمل آورند.

وعده دیدار ما روز یکشنبه  ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰
مکان بلوار مدرس، جنب ایستگاه مترو غدیر، دانشگاه صنعتی شیراز