کارکنان

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

 

الف

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره داخلی

 

۱

اکبری

اصغر

مدیراموردانشجویی

۲۶۲۲-۲۹۰۲

 

۲

آقائی

جمشید

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۵۹

 

۳

آزادبخت

فیروزه

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

۲۸۳۶

 

۴

احمدپور

سینا

مسئول دفتر ریاست

۲۶۷۲

 

۵

اقدسی

رضا

صدور سند ( امور مالی )

۲۵۸۶

 

۶

امامی

فرزین

هیات علمی دانشکده برق

۲۸۴۶-۲۶۶۳

 

۷

افتاده

علیرضا

انتظامات

۲۷۱۵

 

۸

امینیان

مهوش

کارشناس دانشکده مکانیک

۲۹۱۳

 

۱۰

احمدی

افسانه

کارشناس امور فرهنگی

۲۷۰۴

 

۱۱

ایران محبوب

مصطفی

مسئول دفتر حراست

۲۶۲۱

 

۱۲

امیری

مهدی

همکار واحد باغبانی

۲۶۲۷

 

۱۳

اسلامی

محسن

هیات علمی دانشکده برق

۲۵۷۵

 

۱۴

ابوالوردی

کبری

مسئول دفتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

۲۸۹۸

 

۱۵

ایزدیان

محمد

کارشناس دفتر جذب

۲۸۶۴

 

۱۶

اسحاقی

محبوبه

سرپرست خوابگاه * دفتر  معاونت آموزش

۲۸۴۶

 

۱۷

اکرمی

رحمان

انتظامات

۲۷۱۵

 

۱۸

ابراهیمی

محمد

همکار بخش خدمات

۲۸۶۲

 

۱۹

ایرجی زاده

خدابخش

همکار بخش خدمات

---

 

۲۰

انصاری نیا

روح الله

همکار بخش خدمات

---

 

۲۱

افشاری فر

محمد محسن

دفتر معاونت پژوهشی

۲۸۴۴

 

۲۲

احمدی

جانعلی

اداره حقوقی

۲۵۷۱

 

۲۳

آذر

سجاد

 

۹۳۶۷۶۷۸۸۲۸

 

ب

 

۱

بختیاری

سعید

رییس مرکز آموزش های آزاد

۲۸۴۸

 

۲

برازجانی

مهتاب

کارشناس معاونت آموزشی

۲۸۰۶

 

۳

برزگر

مریم

کارشناس آموزش کارکنان

۲۸۰۰

 

۴

بحرینی

شیدا

سرپرست خوابگاه

۲۷۸۵

 

۵

بلاغی

نگار

کارشناس مرکز کامپیوتر

۲۸۳۱

 

۶

بهمنی فرد

فرزانه

کارشناس دانشکده برق

۲۶۹۷

 

۷

براتی

ابراهیم

امور رفاهی

۲۶۴۴

 

پ

 

۱

پرتویی

هاله

کارشناس امور مالی

۲۷۳۰

 

۲

پیروزبخت

علی

متصدی خشکشویی

۲۵۸۴

 

ت

 

۱

توکلی

جمیله

کارشناس دانشکده IT

۲۸۱۴

 

۲

توانا

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

۲۷۷۷

 

۳

تشکر

مریم

کارشناس تربیت بدنی

۲۵۷۲

 

۴

ترابی یگانه

فهیمه

مشاور حقوقی

۲۸۹۷

 

۵

ترنجیان

زهرا

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

۲۶۰۳

 

ج 

 

۱

جمالی

فاطمه

کارشناس امور اداری

۲۹۰۶

 

۲

جمشیدی

سمانه

حسابدار امور دانشجویی

۲۵۸۱

 

۳

جاهد

علیرضا

راننده

۲۹۱۱

 

ح 

 

۱

حاجی زاده

امین

مدیر امور اداری

۲۶۰۶

 

۲

حاتمی

بیژن

کتابخانه

۲۷۳۷

 

۳

حسینی

مجید

همکار واحد خدمات

۲۹۱۷

 

۴

حیدری

شهرام

مسئول دفتر طرح های عمرانی

۳۶۴۰۷۱۵۳داخلی ۸

 

۵

حسنی

حسین

مسئول ناظر بر طرح های عمرانی

۳۶۴۰۷۱۵۳

 

۶

حاتمی

احمد

نگهبان صدرا

 

 

خ

 

۱

خلیفه

رضا

معاون اداری و مالی

۲۷۵۶-۲۶۰۳

 

۲

خیراتی فرد

زهرا

کارشناس امورآموزشی دانشکده فیزیک/شیمی/گروه عمومی

۲۶۱۱

 

۳

خلیلی

سیامک

مسئول شبکه

۲۸۳۹

 

۴

خادمی

سید مهدی

کارپرداز

۲۸۰۹

 

۵

خرمشکوه

حامد

کارشناس اداره رفاه دانشجویان

۲۸۵۱

 

۶

خليلي

سيامك

انبار اموال

۲۶۸۳

 

د- ذ

 

۱

دمان

راحله

کارشناس آموزش دانشکده مهندسی شیمی و مواد

۲۵۷۰

 

۲

ده بزرگی

حمید رضا

مسئول دفتر دانشکده برق

۲۶۲۰

 

۳

دهقان حسام پور

ولی

آموزش

۲۶۸۴

 

۴

دوست فاطمه

محمد حسن

نهاد رهبری

۲۷۸۶

 

۵

ذوقی پور

 

مشاور رییس دانشگاه

۲۶۷۷

 

ر 

 

۱

رحیمی

محمد

انتظامات

۲۷۰۵

 

۲

رضایی

حمیدرضا

کارشناس ارتباط با صنعت

۲۷۷۵

 

۳

رضایی

عبدالناصر

مسئول ترابری

۲۹۱۱

 

۴

رضایی

ابوذر

مسئول دفتر آموزش

۲۶۱۵

 

۵

رضایی

موسی

کارشناس امور مالی

۲۵۸۶

 

۶

رضایی

محمد

خدمات ریاست

۲۸۲۶

 

۷

ریسمانچی

سعید

مدیر امور مالی

۲۵۶۶

 

۸

رضایی

رضا

نامه رسان ریاست

۲۶۷۲

 

۹

رحیمی

افسانه

سرپرست خوابگاه

۲۵۳۸

 

۱۰

رحیم زاده

عبدالرحیم

مسئول کارگاه مکانیک

۲۶۵۳

 

۱۱

رجب پور

اسماعیل

انتظامات

۲۷۱۵

 

۱۲

رابعی

علی

همکار واحد باغبانی

۲۶۲۷

 

۱۳

رخشنده شکوه

امیر

همکار واحد باغبانی

۲۶۲۷

 

۱۴

رحیمی

محمد

انتظامات

۲۷۰۵

 

۱۵

رخ بخش

زهرا

امور دانشجویی

 

 

۱۶

روحانی

کریم

تأسیسات

۲۸۸۲

 

ز

 

۱

زارع مهذبیه

عبدالرضا

انتظامات

۲۷۱۵

 

۲

زارع

خدیجه

کارشناس دفتر نهاد رهبری

۲۷۵۰

 

۳

زارع

مرضیه

مسئول دفتر معاونت آموزشی

۲۸۱۱

 

۴

زارعی

بهزاد

مسئول دفتر مدیریت پژوهش دانشگاه

۲۸۴۴

 

۵

زاهدی

یاسر

متصدی خوابگاه پسران

۲۵۶۱

 

۶

زحمتکش

احمد

انتظامات

۲۷۱۳

 

۷

زبرجد

 

نماینده تأسیسات

 

 

س

 

۱

ساریخانی

علی اصغر

مسئول دفتر معاونت اداری مالی

۲۶۵۱-۲۵۲۵

 

۲

سجاديان

سيدمحمد

متصدی مخزن کتابخانه

۲۷۳۷

 

۳

سرشاری

مجید

اتاق پروژه

۲۵۷۹

 

۴

سرور

محمدرضا

روابط عمومی

۲۶۸۶

 
 

۵

سلمانی

حسن

انتظامات

۲۷۴۹

 

۶

سماح نژاد

محمد

دبیرخانه

۲۸۶۹

 

۷

سنگکی

هاشم

همکار واحد باغبانی

۲۶۲۷

 

۸

سلطانی

پرویز

همکار واحد باغبانی

۲۶۲۷

 

ش

 

۱

شاهسون

طاهره

امور مالی

۲۷۰۰

 

۲

شاه قطبی

حاجت

انتظامات

۲۷۱۵

 

۳

شکری

علیرضا

کارشناس آزمایشگاه

۲۷۸۴

 

۸

شیرالی

حسین

آموزش

۲۶۱۷

 

۹

شناور

محسن

انتظامات

۲۶۱۰

 

۱۰

شریف

سعید

مسئول دفتر ریاست

۲۶۷۲

 

۱۱

شریفی

نوذر

همکار بخش خدمات

۲۷۳۵

 

۱۲

شیخی

مهدی

سمعی و بصری

۲۶۷۶

 

۱۳

شجاعی

شاهرخ

کارشناس ناظر طرح های عمرانی

۲۷۶۰

 

۱۴

شبان

معصومه

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

۲۶۹۷

 

ص

 

۱

صمصامی

مهدی

کاردان مرکز کامپیوتر

۲۸۴۵

 

۲

صحرایی

بهنام

مرکز کامپیوتر

۲۷۹۵

 

۳

صفری

جواد

تربیت بدنی

۲۶۱۸

 

۴

صادقي

حميدرضا

مسئول دفتر اداره امور عمومی

۲۶۱۹

 

۵

صادقي

رضا

همکار بخش خدمات

۲۶۸۳

 

۶

صیاد

علی

انتظامات

۲۷۴۹

 

ط

 

۱

طاهریانفرد

الهام

کارشناس دانشکده برق

۲۸۴۸

 

۲

طاهری

ایوب

مسئول اداره رفاه کارکنان

۲۶۴۴

 

ع

 

۱

علیزاده

محمدرضا

مسئول انتظامات

۲۵۶۷

 

۲

عمرانیان

محمدصادق

کاردان امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۶۱۴

 

۳

عظیمی علیا

علی

انتظامات

۲۷۱۵

 

۴

علی حسینی

محمدرضا

همکار بخش خدمات

۲۵۷۶

 

۵

عباسی

حسین

همکار بخش خدمات

۲۸۴۱

 

۶

عبدی

مریم

کارشناس حضور و غیاب

۲۷۸۳

 

۷

عاطفی

قدسیه

بودجه تشکیلات هیات امنا

۲۸۲۴

 

غ 

 

۱

غلامی گنجوی

عبدالله

مسئول نهاد رهبری سابق

-----

 

ف 

 

۱

فرامرزی

سعیده

مسئول دبیرخانه ریاست

۲۸۲۱

 

۲

فریدونی

فریبا

کارشناس دانشکده مکانیک و عمران

۲۸۲۷

 

۳

فکوری

مژگان

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه

۲۶۳۰

 

ق

 

۱

قاسمی

کاظم

انتظامات

۲۷۱۵

 

۲

قلج

محمدعلی

راننده

۲۷۲۵

 

۳

قاسمی

امیر

ارتباط با صنعت

 

 

۴

قربانی

علیرضا

انتظامات

۲۷۱۳

 

۵

قنادی

شیما

کارشناس حراست

۲۶۲۱

 

۶

قاسم پور

محمدامین

کارشناس مرکز کامپیوتر

۲۸۰۲

 

۷

قاسمی

 

نهاد رهبری

 

 

 ک

 

۱

کاظمی

علی محمد

کارشناس معاونت پژوهشی

۲۸۷۲

 

۲

کاظمیان

ناهید

کارشناس امور آموزش

۲۵۹۷

 

۳

کمالی

زهرا

مسئول دفتر دانشکده مکانیک

۲۸۱۸

 

۴

کاراندیش

بهار

کاردان آزمایشگاه

۲۵۶۲-۲۷۶۶

 

۵

کریمی

مجتبی

صدور چک و بایگان ( امور مالی )

۲۵۸۷

 

۶

کریمی

حسین

مسئول دبیرخانه

۲۸۶۹

 

۷

کریمی

روح الله

کتابخانه

۲۷۴۶

 

۸

کونجانی

عبدالله

کارپرداز

۲۸۰۹

 

۹

کاظمی

بهرام

همکار بخش خدمات

 

 

۱۰

کشاورز

رضا

نهاد رهبری

۲۷۸۶

 

   گ

 

۱

گذری

بهنام

راننده

۲۷۲۵

 

۲

گودرزی

ارسلان

رییس حراست

۲۶۲۱

 

۳

گلشن

مسعود

انتظامات

۲۷۱۵

 

 ل

 

۱

لطفی

زهرا

مسئول دفتر دانشکده IT

۲۸۱۰

 

۲

محمديان

غلامرضا

کارشناس تربیت بدنی

۲۵۹۰

 

۳

محمدیان فر

محمدرضا

رئیس اداره امور عمومی

۲۶۰۲

 

۴

موسوی

سید علی

مسئول دفتر ریاست

۲۸۰۰

 

۵

محمدی

اصغر

انتظامات

۲۷۴۹

 

۶

معرکه بند

عظیم

خدمتکار ترابری

۲۷۲۵

 

۷

موسوی

محمد سعید

امور مالی

۲۶۵۸

 

۸

مویدی

مریم السادات

امور مالی

۲۷۳۰

 

۹

مویدی

محمد

کاردان امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۶۶۲

 

ن

 

۱

ناطقی پور

زین العابدین

انتظامات

۲۷۲۲

 

۲

نجفی

ماریه

مسئول دفتر دانشکده عمران

۲۸۶۲

 

۳

نصیری

مسلم

همکار واحد باغبانی

۲۶۲۷

 

 هـ

 

۱

هنرور

حسین

آزمایشگاه تونل باد

۲۶۸۷

 

 ی

 

۱

یوسفی

رضا

کاردان مرکز کامپیوتر و مسئول تعمیرات

۲۸۰۲

 

۲

یوسفی قلاتی

محسن

اعتبارات ( امورمالی )

۲۷۸۸

 

۳

یقطین

مریم

کارشناس کتابخانه

۲۷۳۶